Các chính sách đổi trả và bảo hành tại công ty Asia

Chế độ bảo hành bao gồm: Căn cứ vào các giới hạn và điều kiện ghi dưới đây, Công ty TNHH Đầu Tư Asia VN bảo hành cánh cửa và khung bao không có lỗi do sản xuất, nguyên liệu và thao tác lắp ráp thành bộ hoàn chỉnh trong thời gian 1 năm từ ngày giao hàng. Công ty TNHH Đầu Tư Asia VN chỉ bảo hành các sản phẩm cửa do chính công ty sản xuất. Chế độ bảo hành này chỉ áp dụng cho chủ sở hữu đầu tiên (Nhà thầu/Đại lý, người trực tiếp mua hàng và người sở hữu đầu tiên (nếu có) của công trình được lắp đặt sản phẩm của công ty và không có hiệu lực trong trường hợp chuyển sở hữu sang bên thứ 3.

Chế độ bảo hành không hiệu lực trong các trường hợp sau

Các lỗi trong quá trình lắp đặt, chà trắt dặm vá cánh cửa và phụ kiện không do kỹ thuật viên, nhân viên công ty Á Châu tiến hành. Công ty TNHH Đầu Tư Asia VN không bảo hành cho cửa gỗ HDF, Veneer trong các trường hợp sau:

 1. Tiếp xúc với axit hoặc các chất hóa học, khói lửa.
 2. Sử dụng và lắp đặt không đúng với hướng dẫn sử dụng và lắp đặt của công ty Á Châu.
 3. Bảo trì không đúng với hướng dẫn.
 4. Những tổn hại do nước hoặc liên quan đến nước.
 5. Những tổn hại do không tuân thủ những chỉ dẫn về lắp đặt, bảo dưỡng của công ty Asia.
 6. Hao mòn thông thường trong quá trình sử dụng.
 7. Các vấn đề liên quan đến việc xử lý các bề mặt/cạnh của cánh cửa/khung bao, độ đậm nhạt do việc ớn phú gây ra hay những kết quả không mong muốn do khách hàng tự ý ứng dụng các loại vật liệu xử lý bề mặt không do công ty đề nghị (đối với các sản phẩm cánh HDF rời do khách hàng tự sơn và lắp ráp).
 8. Có sự sai khác về đặm nhạt của vân gỗ, màu gỗ, khung bao, nẹp do tính chất đậm nhạt của gỗ tự nhiên. Độ đậm nhạt của màu sơn/gỗ trên tưng cánh cửa không được xem là một lỗi do sản xuất.

Công ty TNHH Đầu Tư Asia VN không chịu trách nhiệm về các thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc do việc không tuân thủ các quy định về điều khoản bảo hành gây ra.

Trách nhiệm của công ty TNHH Đầu Tư Asia VN

Khi nhận được phản hồi từ khách hàng, chúng tôi sẽ điều tra nghiên cứu thông tin do khách hàng cung cấp và có hành động phù hợp cho từng trường hợp trong vòng tối đa 3 ngày kể từ ngày nhận phản hồi. Nếu xét thấy sản phẩm không có lỗi thuộc điều khoản được hưởng chế độ bảo hành, chúng tôi có thể quyết định xử lý theo yêu cầu của khách hàng và các khoản phí phát sinh (nếu có) sẽ do khách hàng chi trả. Công ty TNHH Đầu Tư Asia VN bảo lưu quyền đưa ra các quyết định này. Nếu có lỗi xảy ra do phí công ty chúng tôi, chúng tôi sẽ thay thế, sửa chữa hoặc hoàn lại số tiền mua hàng. Nghĩa vụ của công ty chỉ giới hạn trong phạm vi số tiền mua hàng của quý khách và công ty sẽ không chi trả bất cứ khoản phí phát sinh nào bao gồm chi phí nhân công, vận chuyển và lắp đặt hay hoàn tất trong trường hợp thay thế cánh cửa.

Không có bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào có quyền nhận lãnh trách nhiệm bảo hành đối với các sản phẩm cửa nằm trong chế độ bảo hàng, cũng như thay đổi, chỉnh sửa hay thêm bớt các điều khoản trong chế độ bảo hành của công ty.

Bảo quản

 1. Không kéo lê cánh cửa hoặc để chồng lên nhau hoặc các vật nặng hay tác động mạnh lên bộ cửa.
 2. Không để các chất sơn làm dính bẩn lên bộ cửa.
 3. Bộ cửa được bảo quản ở những vị trí bằng phẳng tròn môi trường nhiệt độ không ẩm ướt, không để gần khu vực đang thi công, không được để vữa, xi măng hay nước thấm vào bộ cửa.
 4. Không được tháo bao bì, thanh giằng khi cửa chưa lắp.
 5. Không tự ý bào hay cắt bớt bất kỳ phần nào cửa cánh cửa hoàn chỉnh.