Sàn Gỗ Đức Eurohome 5563

300.000 

MS: Sàn Đức – 5563

Kích thước: 1285*192*8 (mm)

Số lượng: 9 tấm/hộp/2.2204 m2

 

 

 

Kích thước: 1285*192*10 (mm)

Số lượng: 7 tấm/hộp/1.73 m2

 

 

 

Danh mục: