Sàn Gỗ Đức Eurohome 8096

300.000 

MS: Sàn Đức – 8096

Kích thước: 1285*192*8 (mm)

Số lượng: 9 tấm/hộp/2.2204 m2

Danh mục: