Sàn Gỗ Đức Eurohome 8521

300.000 

MS: Sàn Đức – 8521

Kích thước: 1285*192*8 (mm)

Số lượng: 9 tấm/hộp/2.2204 m2